ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101
82-300 Elbląg

tel./fax: (55) 642 44 25
e-mail: esas_1@wp.pl

REGON: 171002503
PKO BP 62 1020 1752 0000 0902 0057 0705
NIP: 578-25-44-04

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że Konkurs ofert na "Kurs pełnej księgowości" oraz "Kurs komputerowy" został przesunięty oferty można składać do 4 października 2013roku.

Otwarcie ofert nastąpi 7 października 2013r.

Projek współfinansowany przez Ministerstwo sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Informujemy, że od dnia 1 marca 2013 r. do końca grudnia 2013 r. w następujących placówkach:

 1. Ośrodek Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101
 2. Filia w Pasłęku ul. Pl. Grunwaldzki 8/1
 3. Punkt Poradniczy w Markusach - GOPS
 4. Punkt Poradniczy w Łęczu - Szkoła Podstawowa w Łęczu
 5. Filia w Olsztynie - Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Artyleryjska 34 (siedziba Federacji FOS-a)
 6. Filia w Olsztynie - Stowarzyszenie na rzecz Kobiet i Rodziny ul. Kopernika 14a
 7. Filia w Mrągowie – Stowarzyszenie Synapsa ul. Wojska Polskiego 22/2
 8. Filia w Braniewie – Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży ul. Moniuszki 22
 9. Punkt poradniczy w Ostródzie – PCPR ul. Jana III Sobieskiego 5
 10. Punkt poradniczy w Kętrzynie – Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 11 pok. 211
 11. Punkt poradniczy w Szczytnie – firma „Prodomus” ul. Odrodzenia 43/4
 12. Punkt poradniczy w Nidzicy - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Traugutta 20

Bezpłatnie będą realizowane następujące działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem:
 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej - luty - grudzień 2013 r.
 2. porady I kontaktu
 3. mediator w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną - luty - grudzień 2013 r.
 5. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą lub zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych - luty - grudzień 2013r.
 6. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby- luty - grudzień 2013r.
 7. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych - luty - grudzień 2013r.
 8. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w pkt 1-7 powołanego powyżej rozporządzenia - luty - grudzień 2013r.
 9. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa - luty - grudzień 2013r.
Niniejsze działania są finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 55-642-44-25; e-mail: esas_1@wp.pl.; pomocpokrzywdzonym.pl; mediacje-elblag.pl


Pobierz wniosek
o udzielenie pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

Copyright Elbląskie Centrum Mediacji | All rights reserved! | Projekt i wykonanie: Siostra Nocy