ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101
82-300 Elbląg

tel./fax: (55) 642 44 25
e-mail: esas_1@wp.pl

REGON: 171002503
PKO BP 62 1020 1752 0000 0902 0057 0705
NIP: 578-25-44-04

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - OFERTA OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem informuje, że świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:
 1. pomoc prawna
 2. mediacje
 3. pomoc psychologiczna, psychoterapia, grupy wsparcia
 4. doradztwo pierwszego kontaktu
 5. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
 6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 8. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa
 9. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7
 10. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych


Porady odbywają się następujących punktach i filiach:
 1. Siedziba główna - Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101; tel. 55-642-44-25; 662-171-076; esas_1@wp.pl
 2. Filia OPdOPP w Pasłęku ul. Pl. Grunwaldzki 8/1 (Przychodnia); tel. 692-826-058
 3. Punkt Poradniczy w Markusach - GOPS; tel. 662-171-076; esas_1@wp.pl
 4. Filia OPdOPP w Tolkmicku - przy MGOPS ul. Sportowa 2; tel. 662-171-076; esas_1@wp.pl
 5. Filia OPdOPP w Olsztynie - Federacja Organizacji Socjalnych ul. Artyleryjska 34 (siedziba Federacji FOS-a); tel. 662-171-076; 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl
 6. Filia OPdOPP w Olsztynie - Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" ul. Tarasa Szewczenki 1; tel. 662-171-076; 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl
 7. Filia OPdOPP w Mrągowie - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Synapsa" ul. Wojska Polskiego 22/2; tel. (89) 741-20-20; 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl; alicjanowicka@op.pl
 8. Filia OPdOPP w Braniewie - Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży ul. Moniuszki 22 ; tel. 662-171-076; 692-894-540; esas_1@wp.pl
 9. Filia OPdOPP w Ostródzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5; 14-100 Ostróda; tel. 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl
 10. Punkt Poradniczy w Szczytnie - "PRODOMUS" ul. Kościuszki 1,12-100 Szczytno; tel. 692-894-540; 662-171-076; opopp-olsztyn@wp.pl
 11. Punkt Poradniczy w Nidzicy - "BERGO sp. z o.o." ul. Kościuszki 30; 13-100 Nidzica, tel. 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl
 12. Punkt Poradniczy w Kętrzynie - Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 11 pok. 211; 11-400 Kętrzyn, tel. 692-894-540; 662-171-076; opopp-olsztyn@wp.pl

według harmonogramu wskazanego w poniższych tabelach:PORADY I KONTAKTU - KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2014r.

Miejsce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Elbląg 8.00-17.00

 

8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-15.00
Pasłęk 10.00-15.00

 

13.00-18.00 12.00-17.00
Braniewo 10.00-15.00

 

12.00-17.00 9.00-14.00
Tolkmicko

 

11.00-13.30
Olsztyn 10.00-17.00

 

12.00-17.00 13.00-17.00 11.00-18.00 8.00-14.00
Mrągowo 8.00-17.00

 

11.00-17.00PORADY PRAWNE - KWIECIEŃ -GRUDZIEŃ 2014 r.

Miejsce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Elbląg 11.00-17.00

 

10.00-16.00 12.00-17.00
Pasłęk

 

8.00-11.00 12.00-15.00
Markusy 8.30-10.30

 

Tolkmicko

 

8.00-12.00
Braniewo

 

12.30-16.00
Olsztyn 10.00-14.00

 

14.00-18.00 15.00-18.00 9.00-12.00
Ostróda

 

12.30-15.30
Kętrzyn 14.00-18.00

 

Mrągowo

 

15.00-18.00
Szczytno

 

17.00-20.00
Nidzica

 

17.00-20.00PORADY PSYCHOLOGICZNE - KWIECIEŃ- GRUDZIEŃ 2014r.

Miejsce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Elbląg 16.00-18.00

 

14.00-16.00 14.00-16.00 13.00-15.00
Braniewo

 

14.00-16.00
Olsztyn 12.00-15.00

 

15.00-18.00
Mrągowo

 

13.00-16.00
Ostróda

 

13.30-15.30

Osoba ubiegająca się o pomoc ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej składa wniosek, który wypełnia specjalista. We wniosku pokrzywdzony wskazuje o jaki rodzaj pomocy się ubiega. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające status osoby pokrzywdzonej (orzeczenia sądowe, postanowienia prokuratorskie, zaświadczenie o prowadzeniu procedury Niebieska Karta) dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy finansowej (zaświadczenia o dochodach, decyzje o przyznaniu świadczeń lub zasiłków itp.); dokumenty medyczne.

Wniosek wraz z załącznikami rozpatruje Komisja ds. Przyznawania Świadczeń w formie decyzji, o której informuje niezwłocznie pokrzywdzonego.


Informacje są dostępne również pod adresem BIP M-GOPS w Suszu

Wszystkie działania współfinansowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Copyright Elbląskie Centrum Mediacji | All rights reserved! | Projekt i wykonanie: Siostra Nocy