ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101
82-300 Elbląg

tel./fax: (55) 642 44 25
e-mail: esas_1@wp.pl

REGON: 171002503
PKO BP 62 1020 1752 0000 0902 0057 0705
NIP: 578-25-44-04

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 marca 2004r. zostało pod numerem KRS 0000201087.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej zostało również wpisane decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu do "Wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego" /13.11.2007r./.

W Centrum działają mediatorzy przygotowani profesjonalnie do prowadzenia postępowań mediacyjnych. W swoim dorobku Centrum posiada szereg własnych opracowań, publikacji propagujących mediację oraz poradników pomocnych mediatorom w prowadzeniu mediacji.

Obowiązujący w ECMiAS "Regulamin stałych mediatorów" stanowi swoisty kodeks etyczny określający zasady postępowania i przestrzegania norm etycznych życia społecznego oraz standardów postępowania i prowadzenia mediacji przez mediatorów.

Wypracowany na bazie własnych doświadczeń "Regulamin postępowania mediacyjnego" pozwala na prowadzenie mediacji zgodnie z obowiązującymi "Standardami w Polsce i Europie" i zapewnia stronom wysoki poziom i jakość usług mediacyjnych.

Prowadząc postępowania mediacyjne służymy pomocą w rozwiązywaniu sporów zarówno interpersonalnych, jak i pomiędzy między firmami, organizacjami, urzędami itp.

Copyright Elbląskie Centrum Mediacji | All rights reserved! | Projekt i wykonanie: Siostra Nocy