ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101
82-300 Elbląg

tel./fax: (55) 642 44 25
e-mail: esas_1@wp.pl

REGON: 171002503
PKO BP 62 1020 1752 0000 0902 0057 0705
NIP: 578-25-44-04

Szkolenia z mediacji pracowniczych
Specjalistyczne – uzupełniające szkolenie dla mediatorów w sprawach pracowniczych,

czyli jak zarządzać w sytuacji konfliktu.
Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły 50 godzinne szkolenie podstawowe z mediacji w sprawach cywilnych, a chcących rozwijać swoja karierę mediacyjną.

Celem 30 godzinnego (godziny dydaktyczne) szkolenia jest zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach pracowniczych. W organizacjach konflikty należą do porządku dziennego. Najczęściej dotyczą: oceny i organizacji pracy, dyscypliny, podziału zadań i kompetencji, dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, spraw dotyczących odejść pracowników z firmy (grożące sądem pracy), itp. Nieporozumienia zdarzają się zarówno wewnątrz zespołów jak i pomiędzy grupami pracowniczymi. Tradycyjny model rozwiązywania konfliktów wskazuje wygranego i przegranego, co większości przypadków powoduje dalsze nasilenie konfliktu.

Uczestnicy szkolenia nauczą się jak wymagać i wspierać pracowników w samodzielnym i pokojowym znajdowaniu rozwiązań, otrzymają narzędzia pomocne w motywowaniu pracowników i budowaniu z nimi relacji opartej na współpracy i zaufaniu, poznają sposoby prowadzenia mediacji i eliminowaniu sporów w środowisku firmy, poznają uwarunkowania prawne związane ze sporami pracowniczymi i zbiorowymi, nabędą umiejętności pomocne w konstruktywnym zachowaniu się w konflikcie, w którym sami są stroną.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej gwarantuje wszystkim osobom, które spełniają kryteria prawne dotyczące mediacji a także pozytywnie ukończyły szkolenie i uzyskały rekomendację do członkostwa w ECMiAS wpis na prowadzoną przez Stowarzyszenie listę stałych mediatorów –specjalistów, zgodnie z ukończonym szkoleniem.

Program szkolenia:

 • Konflikt: diagnoza i dynamika
 • Rozpoznawanie stanowisk i interesów stron
 • Wprowadzenie do mediacji: zasady mediacji, role mediatora
 • Narzędzia rozwiązywania konfliktów
 • Praktyczny trening umiejętności mediacyjnych
 • Uwarunkowania prowadzenia mediacji w organizacjach
 • Systemy zarządzania konfliktem
 • Wdrażanie mediacji w organizacji
 • Mediacje w prawie pracy i w sporach zbiorowych
 • Szkolenie realizowane jest poprzez metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.

   

   

  Copyright Elbląskie Centrum Mediacji | All rights reserved! | Projekt i wykonanie: Siostra Nocy